Fysioterapia

www.terapiakoodi.fi/Fysioterapia • DSCF5624

  hyke2

  hyke3

   

   

 • Fysio- ja Ratsastusterapia Koodi

 • Erikoisosaaminen

  • NDT, Bobath- terapia

  • NDT, Bobath- vauvaterapia

  • Sherborne

  • Cp- terapia

  • Kehitysviiveisten vauvojen/leikki-ikäisten lasten fysioterapia

  • Neurologisten lasten, nuorten ja aikuisten fysioterapia

  • Virheasentoja korjaava ja ennaltaehkäisevä lasten ja nuorten fysioterapia

  • Autismispektrin lasten ja nuorten fysioterapia

  • Hengityselinsairaiden lasten fysioterapia

  • Neuropsykiatrinen valmennus

   

            

  NDT, Bobath-terapia

  NDT- (neurodevelopmental treatment), Bobath- terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT- terapiassa analysoidaan ja tulkitaan yksilön toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath- terapian tavoitteena on vähentää poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamia ja yksilön toimintakykyä rajoittavia tekijöitä.

  Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

  Fysioterapiaryhmät

  Apuvälinearviointi ja –neuvonta

  Asiantuntijapalvelut; luennot ja konsultaatio

  Linkkejä

  www.ndt-yhdistys.fi

  http://www.suomencpterapiayhdistys.fi/

  www.suomenfysioterapeutit.fi

  www. hyvinvointikeskus.fi/

  www.kela.fi